REKONSTRUKCE - zateplení objektu

KOLEJE STRAHOV

Návrh nového opláštění budov vysokoškolských kolejí směřuje k původnímu vzhledu objektů z r. 1965. Návrh je proveden ve dvou fasádních odstínech - světlá bílá - tmavší šedá. Všechny ubytovací bloky budou provedeny ve stejném barevném provedení, odlišovat se budou pouze označením "čísla bloku" na fasádě. Je navrženo zrušení soklových partií obložených nepůvodním keramickýcm obkladem a zrušení barevných obkladových plášťů. Barevnost jednotlivých bloků ze stávajícího stavu nebude zachována, jednak z důvodu vyloučení sytých odstínů na zateplovacím systému, jednak z důvodu narušení dálkově exponovaných průhledů na tuto lokalitu.

Cílem architektonického návrhu je maximální možné přiblížení a připomenutí původního stavu objektů, avšak s novodobými prvky. Areál by měl působit uceleně a svými jednoduchými barvami (bílá-šedá) navazovat na technickou stavbu strahovského stadionu, byť jsou zde původní prostorové vazby již narušené.

Spolupráce s RAFPRO s.r.o.

Datum realizace 2015