Interiér kanceláří (open space)

OPEN SPACE (Tábor)

Koncepční návrh pro realizaci interiéru open space administrativní budovy. Součástí interiéru je vstupní část-recepce, kuchyňka s místy pro krátký odpočinek, zasedacími místnostmi a samostatnými kancelářemi.

Barevný charakter interiéru koresponduje s navrženými fasádními úpravami objektu (viz "Občanská výstavba - Administrativní budova - Tábor, 2019").

Datum realizace 2019