Rekonstrukce rodinného domu s přístavbou

RD SLÁMA (Ruda)

Architektonická studie - rekonstrukce rodinného domu s přístavbou - se věnuje návrhu nového, maximálně funkčního dispozičního řešení objektu rodinného domu s dílnou a " vejměnkem ", do venkovského prostředí -s využitím moderních prvků. Je zde kladen důraz na ekonomičnost provedení stavby, proto jsou vybrané architektonické prvky řešeny variantně. Návrh uvažuje i možné využití pobytové a okrasné zahrady a vytvoření zákoutí pro venkovské kutilské práce. Dispoziční a prostorové návrhy byly zpracovány v různých variantách na základě požadavku investora.

Byla řešena možnost maximálního využití pozemku vzhledem k regulativům stávajícího územního plánu. Hledala se maximální varianta, která bude splňovat koeficienty zastavěnosti, zároveň bude funkční a celkový dojem "nové stavby" bude odpovídat charakteru staveb ve venkovském prostředí. Při umisťování objektu byl kladen důraz zejména na funkční využití pozemku (mj. i možnosti zaparkování obytného karavanu).

Z hlediska mírné svažitosti pozemku se uvažuje s rozdílnou výškovou úrovní podlahy kutilských dílen oproti podlaze stávajícího rodinného domu. Finální barevnost provedení fasád nebyla předmětem konzultací. Je ztvárněna jako "možné řešení".

Datum realizace STUDIE