ÚZEMNÍ STUDIE CENTRA OBCE

ČERNUC

Architektonicko-urbanistická studie řeší návrh nového centra obce, které v současném urbanistickém uspořádání obce chybí. Jedná se o vizuálně a strategicky exponované prostory a nemovitosti, které jsou v majetku obce. Tyto prostory by se měly stát novým místem setkávání pro občany a návštěvníky obce a měly by obec reprezentovat. Územní studie by měla zároveň sloužit jako územně plánovací podklad pro nový územní plán. Ověří možnosti a podmínky změn v tomto území a může být neopominutelným podkladem pro rozhodování obce v daném území. Územní studie se zabývá mj. koncepčním návrhem objektu komerčních služeb se zakomponovanou autobusovou zastávkou, návrhem venkovního altánu - sezónního objektu (např. kavárny, cukrárny či bistra rychlého občerstvení), návrhem objektu nového společenského sálu a objektu nového obecního úřadu s obecním bytem, dále návrhem využití technického zázemí pro obec (revitalizace stodoly a technického dvora s uzavřeným parkováním pro potřeby obecního úřadu). Důležitým aspektem pro návrh byla budoucí možná realizovatelnost v rámci jednotlivých etap. Návrh umožňuje stavebně i technicky postupnou výstavbu jednotlivých objektů oddělit.

SPOLUPRÁCE: Ing. Martina Komínková

Datum realizace 2021