LÁVKY KARLÍK

KARLÍK

Návrh obnovy lávek přes Karlický potok u ulice Karlická a v ulici Mořinská. Lávky se nacházejí v intravilánu obce Karlík. Účelem navrhovaných stavebních úprav je oprava stávajících lávek vyvolaná jejich nevyhovujícím stavebně technickým stavem. Při této příležitosti - z hlediska pohledového dojde k jejich vizuálnímu sjednocení, zejména stylem zábradlí a jeho výplněmi. Výplně budou navazovat na "karlické motivy", které jsou již realizované (byť v odlišném materiálovém provedení) v centru obce.

SPOLUPRÁCE: Ing. Michal Drahorád, Ph.D. (projektová dokumentace)

Datum realizace 2022