ÚZEMNĚ ANALITICKÉ PODKLADY

CHLUM

Obec Chlum se nachází v okrese Rokycany, v Plzeňském kraji, zhruba 22 km severně od Rokycan a 10 km severně od Radnic. Obec leží na návrší nad strmým pravým břehem řeky Berounky, ve výšce 440 m.n.m., jižně od vrcholu táhlého zalesněného kopce. Katastrální území obce nese název Chlum nad Berounkou, zaujímá rozlohu 852 ha a z převážné části spadá do Přírodního parku Horní Berounka.

Územně analytické podklady tvořili podklad pro zpracování územního plánu, který byl zpracován v r. 2012 Ing.arch. Petrou Novotnou a následně vydán zastupitelstvem obce.

Spolupráce: Prof.Ing.arch. J.Sýkora, DrSc.

Datum realizace 2008