REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA

SLANÝ

Návrh úprav Vinařického ulice vychází z celkové filozofie regenerace historického jádra města Slaný-t.j. ze zobytnění veřejných prostorů, upřednostnění chodců před motorovou dopravou, z přesného vymezení funkčních ploch na komunikacích (jízdní pruh-vyhrazená stání-chodník-vjezdy do dvorů a garáží) a z potřeby opravy poškozených fasád a doplnění prostoru městským mobiliářem. Jízdní pruhy by měly být barevně odlišeny od ostatních ploch, aby se usměrnila a zvýraznila trasa pohybu vozidel. Úprava prostoru pod hradbami vychází z myšlenky připomenutí historického vhledu (původní klenutý kamenný most přes potok, Pražská brána).

http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/revitalizace-historickeho-jadra/

Spolupráce: Prof.Ing.arch.J. Sýkora, DrSc. a kolektiv

Datum realizace 2009