INVESTIČNÍ ZÁMĚR

CHRÁŠŤANY

Návrh možného využití pozemků v majetku obce. Jedná se o koncept ploch v podobě parkového využití, herních ploch (workoutová hřiště, dětská hřiště, pobytové plochy pro seniory, altány s posezením apod.), vycházkové stezky, možné pobytové louky - kvetoucí aleje či ohraničeného výběhu pro psy. Záměr uvažuje o technické přípravě pro případné občerstvení (osvěžovny) či hygienického zázemí. Území řeší i plochy případné rezervy pro možnou budoucí občanskou vybavenost - např. mateřskou školu. Jedná se o podklad složící pro další plánování a rozhodování v území obce.

Datum realizace 2022