architektonická studie

DECATHLON

Architektonická studie řeší návrh halového objektu určeného k prodeji sportovního vybavení. Na prodejní objekt navazují související venkovní multifunkční plochy zahrnující výstavní zóny, odpočinkové zóny a sportoviště.

Hlavní parkovací plocha je doplněna výsadbou stromů. Multifunkční plocha je řešena variabilně a reaguje na stávající legislativu v oblasti parkovacíh ploch. Bude záležet na typu sportovní či jiné akce, pořádané provozovatelem areálu. Cílem sportovních akcí, je nabídnout dynamické a zábavní sportovní aktivity zákazníkům. Tyto akce mají umožnit maximálnímu množství lidí vyzkoušet sporty, které třeba neznají a které mohou v zákaznících probudit touhu takové sporty provozovat...

Spolupráce :

ATELIER V - Doc. Ing.arch. Ivan Vorel, CSc.

SUNCAD s.r.o.

-----

PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Datum realizace STUDIE