Přístavba ke stávajíímu penzionu

APARTMÁNY STARÉ SPLAVY

Architektonická studie apartmánové přístavby ke stávajícímu penzionu v intravilánu obce Staré Splavy. Tvarové řešení objektu vychází z návaznosti na stávající objekt, návazností na příjezdovou komunikaci a z morfologie původního terénu. Je zde navrženo 6 apartmánů (2 a 3.NP ) s vlastním garážovým stáním (1.NP). Objekt bude propojen se stávajícím objektem v úrovni 3.NP, společným prostorem bude částečně zelená střešní terasa. Materiálové a barevné řešení přístavby společně s novou fasádou stávajícího objektu bude sjednoceno v jeden komplex. Předpokladem je kombinace světlého odstínu na omítaných plochách a tmavšího odstínu na lazurovaných dřevěných  okenních rámech a ostatních prvcích.

Dokumentace pro územní rozhodnutí v přípravě.

Předpokládané náklady : 60 000 000,-

Spolupráce : Ing. David Majer

-----

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Datum realizace STUDIE