PRODEJNÍ AREÁL PRAHA 13- LÝSKOVA

KAMPA

Územní studie prodejní haly a objektu drobného prodeje s půjčovnou nářadí, parkovištěm, manipulačním prostorem a venkovním skladem v k.ú. Stodůlky. Jedná se o pozemek, který je na jihu ohraničen ulicí Lýskovou, na severu Rozvadovskou spojkou, na západě ulicí Jeremiášovou.Prodejní areál je navržen do východní části území a je tvořen prodejní halou s parkovišti pro zákazníky a zaměstnance, zásobovacími, manipulačními a skladovými plochami. Mimo hlavní objekt je umístěn drobný objekt půjčovny nářadí či drobného prodeje.Z hlediska významu v zástavbě Stodůlek doplňuje prodejní areál pás nebytových funkcí, provázejících hlukově zasažený koridor Rozvadovské spojky, který nemá ambice prostorově a výškově zasahovat do skladby zástavby Stodůlek mezi Rozvadovskou spojkou a obloukem Jeremiášovy. Architektonický návrh vytváří jednoduchou kubistickou hmotu. Celý areál je ozeleněn, přičemž počítá se stromovými výsadbami a travnatými plochami.

Spolupráce s :

ATELIER V - Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc., SUNCAD s.r.o.

-----

PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Datum realizace STUDIE