Krajinářská studie

NEŘEDÍNSKÝ HORIZONT v Olomouci

Územní studie vyhodnocuje území Neředínského horizontu v Olomouci z hlediska uplatnění přírodních prvků a struktur městské krajiny v obrazu města a stanovuje jeho citlivost k urbanizačním zásahům.

Studie obsahuje

-zpracování urbanisticko-krajinářské analýzy západního segmentu města a jeho zvtahů k příměstské krajině a k celoměstské struktuře urbánní krajiny

-nalezení specifických vlastností krajinné scény a vyhodnocení významu Neředinského horizontu v nich

-vymezení a diferenciacezón citlivosti vůči urbanistickým zásahům z hlediska významu přírodních prvků a struktur v obrazu městské krajiny

-stanovení zásad ochrany přírodních prvků a struktur v jednotlivých zónách citlivosti

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch. I.Vorel, CSc.

Datum realizace 2011