Novostavba rodinného domu s garáží

RD DOBŘICHOVICE-I.

Návrh novostavby rodinného domu pro 5ti člennou rodinu v malé rozvojové ploše v Dobřichovicích musí splňovat podmínky dané regulačním plánem. Rozvojová lokalita se nachází v záplavové oblasti. Studie nyní prověřuje vhodný typ zástavby na dotčeném pozemku a snaží se investorovi představit různé dispoziční i hmotové varianty. Varianta představuje řešení domu se sedlovou střechou v novodobém moderním pojetí. Obytné podlaží je vyvýšené z důvodu možných povodní, pobytová terasa navzuje na obývací pokoj a jídelna navazuje na pobytovou terasu, která je propojena noblesním schodištěm se zahradou.

Datum realizace STUDIE