Novostavba rodinného domu s garáží

RD DOBŘICHOVICE-II.

Návrh novostavby rodinného domu pro 5ti člennou rodinu v malé rozvojové ploše v Dobřichovicích musí splňovat podmínky dané regulačním plánem. Rozvojová lokalita se nachází v záplavové oblasti. Studie nyní prověřuje vhodný typ zástavby na dotčeném pozemku a snaží se investorovi představit různé dispoziční i hmotové varianty. Varianta dvoupodlažního domu s plochou střechou je řešena ve stylu funkcionalistické vilky.

Datum realizace STUDIE