INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO

Cílem investičního záměru je souhrn požadavků s námětovým řešením a umístěním stavby do vybrané lokality, předběžné odhady bilancí potřeb, odhady nákladů a typy pro výběr staveniště. Vizuální působení rozhledny jako orientačního bodu v krajině je velmi důležitým atributem čitelnosti krajiny a orientace v jejím prostoru. Uvažovaná výška rozhledny je velká nárazová investice, proto je koncept navržen jako aditivní, který i při malé investici umožňuje vytvoření vyhlídkového místa s postupným nárůstem výšky dle možných investic v daném časovém úseku. Tento koncept by tak mohl být pro budoucí návštěvníky velmi atraktivní, protože při každé opětovné návštěvě by mohal  být rozhledná jiná - vyšší - atraktivnější. Mohla by tak velmi rychle získat oblíbenost v široké veřejnosti a tak přitáhnout i zajímavá sponzorství na podporu výstavby dalších fází.

SPOLUPRÁCE: Ing. arch. Daniel Stojan

Datum realizace 2022