architektonická soutěž

KULTURNÍ CENTRUM KINO 70

Návrh si klade za cíl doplnit funkci stávajícího objektu KINA 70 o chybějící kulturní a vzdělávací zázemí. Navržené prostory umožní VŠEM GENERACÍM se zapojit do společenského dění. Workshopy, semináře, volnočasové zájmové aktivity jsou ideální příležitostí pro setkání laické a odborné veřejnosti.
Nové i rekonstruované prostory jsou ideální pro pořádání koncertů, divadelních představení, filmových projekcí, tanečních zábav apod. Nedílnou součástí návrhu je nové řešení strategicky významné městské lokality, kteráse tím stává nejen novým kulturním centrem, ale i centrem každodenního života města. Zachování vizuálního propojení vnitřní a nové vnější scény formou stávajícího prosklení, podrthuje architektonickou kvalitu původního návrhu.
Přírodní amfiteáter, relaxační zóna, čtenářská zahrada a nová výsadba zeleně poskytuje pěším možnost každodenního odpočinku. Vodní prvek (trysky v dlažbě) a stromy u laviček a podél komunikací, přináší vítané ochlazení během letních dní.

SPOLUPRÁCE: 

                Ing. Martina Komínková
                Ing. arch. Daniel Stojan
                Jiří Marbach (člen unie výtvarných umělců)

                       

                    

Datum realizace 2022